4. jūlija sacensību apmeklēšanas noteikumi. Kases darba laiks.

4. jūlija sacensību apmeklēšanas noteikumi. Kases darba laiks.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" apmeklējot spīdveja sacensības, jāievēro sekojošie noteikumi.

SPĪDVEJA sacensības varēs apmeklēt TIKAI personas, kurām ir:

✅Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19, kas apliecina, ka personai (no 12 gadiem) ir noslēgts vakcinācijas cikls

VAI

✅Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, kas apliecina, ka persona (no 12 gadiem) ir pārslimojusi Covid-19 infekciju

VAI

✅Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem, kas apliecina, ka pēdējo 48h laikā veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs vai sešu 6h laikā veikts SARS-CoV-2 antigēna tests un tas ir negatīvs (no 12 gadiem)

Pieaugušajiem testēšanu bez maksas valsts nodrošinās līdz š.g.1. augustam, bērniem līdz 18 gadiem līdz 1. septembrim

Visi sertifikāti (tai skaitā testēšanas sertifikāts) jāiegūst https://covid19sertifikats.lv un jāiesniedz drukātā veidā (vai telefonā PDF) pirms ieejas stadionā.

✅Bērni vecumā līdz 12 gadiem kopā ar pieaugušo, kam ir COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 tests.

Pie stadiona ieejas būs jāuzrāda attiecīgais sertifikāts (izdrukāts vai telefonā PDF) un personu apliecinošs dokuments (personu apliecinošs dokuments jāuzrāda arī personām līdz 12 gadiem).

‼️Ja pārbaužu rezultātā jūsu sertifikāts būs nederīgs, jūs netiks ielaisti stadionā, bez iespējas atgriezt biļeti kasē.

Biļešu kases būs atvērtas piektdien un sestdien no plkst. 10.00 līdz 18.00 un svētdien pirms sacensību sākuma.
Biļetes cena ir 10 EUR pieaugušajiem un 3 EUR bērniem (no 7 līdz 12 gadu vecumam).
Kopumā būs pieejamas 1000 biļetes.

Iegādājoties biļeti, katrai biļetei atsevišķi jānorāda cilvēka vārds, uzvārds un tālruņa numurs. 

Abonementu īpašniekiem ir tie paši noteikumi, kas attiecas uz COVID-19 sertifikātiem.

Sacensību laikā jums jāatrodas savā vietā un iespēju robežās neatstāt to, kā arī jāievēro sociālā distancēšanās.