Открытое письмо руководству польской Экстралиги и мотофедерации

Открытое письмо руководству польской Экстралиги и мотофедерации

Открытое письмо руководству Экстралиги от президента клуба «Локомотив» и председателя трековой комиссии Латвии.

 

Уважаемые господа,

Спортивный клуб «Локомотив» разочарован неспортивным принципом при формировании польской Экстралиги и просит пересмотреть определенные пункты положения, которые автоматически не позволяют стартовать в Экстралиге нашему клубу, как победителю польской спидвейной лиги Nice.

Польский спидвей является примером для мирового спидвея в плане организации соревнований, популярности и в плане честности спортивной борьбы. Мы считаем для себя большой честью участие в польских лигах и стараемся держать этот уровень в своем клубе. В интереснейшем сезоне лиги Nice 2015 в борьбе с сильнейшими соперниками нашей команде удалось занять 1-е место, и мы по праву рассчитывали на логическое решение о вхождении «Локомотива» в Экстралигу по спортивному принципу. В течении нескольких лет мы тщательно к этому готовились как в спортивном плане, так и в финансовом, создавая инфраструктуру уровня Экстралиги. И самое главное: мы ощущаем поддержку не только латвийских зрителей, но и польских болельщиков.

Уважаемые друзья и коллеги, мы делаем одно общее и большое дело! Мы развиваем и популяризируем спидвей в мире, все болеем за спидвей и живем спидвеем. Даугавпилс сделал многое чтобы спидвей процветал. Теперь поставьте себя на наше место. У вас потолок над головой, а многочисленные болельщики лишены самой заветной мечты. Вас лишают мотивации развиваться и совершенствоваться! Мы обескуражены, но искренне надеемся, что наши польские друзья найдут в себе самые лучшие спортивные и человеческие качества, добрую волю и смогут внести поправки в регламент Экстралиги, тем самым открыв дверь нашему клубу и перспективам развития лучшей спидвейной лиги мира.

Что касается финансовой стороны вопроса о ситуации в Экстралиге, то мы готовы в тесном контакте с руководством PZM и руководством Экстралиги в ближайшее время провести консультации, переговоры со спонсорами Экстралиги и представителями польского телевидения, для принятия решений при которых участие «Локомотива» в Экстралиге было бы интересным и полезным. Еще раз благодарим за интереснейший сезон и надеемся на понимание.

С уважением,
президент спидвейного клуба «Локомотив» Валерий Шидловский
председатель трековой комиссии Латвии Владимир Рыбников

 Szanowni Państwo,

Żużlowy Klub Sportowy Lokomotiv jest bardzo rozczarowany niesportowymi zasadami tworzenia składu Ekstraligi na 2016 rok, w związku z tym, prosimy o powtórne rozpatrzenie niektórych punktów regulaminu, które automatycznie uniemożliwiają naszej drużynie, zwycięzcom Nice Polskiej Ligi Żużlowej 2015 r., startu w Ekstralidze.

Ze względu na organizację zawodów, popularność oraz uczciwość sportowej walki polski żużel jest przykładem dla żużlu w światowej skali. Udział w polskich ligach jest dla nas wielkim zaszczytem i staramy się podtrzymywać odpowiedni poziom również w swoim klubie. W najciekawszym sezonie Nice PLŻ 2015, w walce z silnymi zawodnikami nasza drużyna zwyciężyła i oczekiwaliśmy logicznej, opartej na zasadach sportowych decyzji o awansie Lokomotivu do Ekstraligi. W ciągu kilku lat bardzo starannie się przygotowywaliśmy w sportowym i finansowym zakresie, tworząc infrastrukturę poziomu Ekstraligi. Faktem najważniejszym jest odczuwanie wsparcia nie tylko łotewskich widzów, ale również polskich kibiców.

Szanowni koledzy oraz współpracownicy, tworzymy jedno wspólne i duże dzieło! Rozwijamy i popularyzujemy żużel na całym świecie, wszyscy kibicujemy żużlowi i żyjemy żużlem. Daugavpils zrobił bardzo dużo dla rozwoju żużla. Teraz spróbujcie się postawić w naszej sytuacji. Nad głową macie sufit, a długo oczekiwane marzenia Waszych licznych kibiców się nie spełnią. Zabierają Wam motywację do rozwoju i dążenia do doskonałości. Jesteśmy zdruzgotani, lecz mamy nadzieję, że nasi polscy przyjaciele są w stanie odnaleźć w sobie najlepsze sportowe i ludzkie cechy, dobrą wolę i zmienić niektóre przepisy regulaminu Ekstraligi, otwierając naszemu klubowi drzwi oraz perspektywę rozwoju najlepszej ligi żużlowej na całym świecie.

Odnośnie kwestii finansowych związanych z sytuacją Ekstraligi jesteśmy gotowi w najbliższym terminie razem z kierownictwem PZM-tu oraz kierownictwem Ekstraligi przeprowadzić rozmowy ze sponsorami Ekstraligi i przedstawicielami Telewizji Polskiej dla podjęcia decyzji, które zapewniłyby interesujący oraz przydatny udział Lokomotivu w Ekstralidze.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ciekawy sezon i mamy nadzieję na zrozumienie.

Z wyrazmi szacunku,
Prezes SK Lokomotiv Valerijs Šidlovskis
Prezes Komisji Toru LaMSF Vladimirs Ribņikovs